สารฟอกขาว
สารฟอกขาว เป็นสารที่มีความนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภท โดยสารที่ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของสารประกอบซัลไฟต์ (SO&sub2;) โดยใช้เป็นสารกันเสียเพื่อป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้เป็นสารกันหืน และยังใช้เป็นสารฟอกขาวเนื่องจากมีคุณสมบัติยับยั้งการเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำตาลในอาหารบางประเภท มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เช่น
  • อาหารทะเลแช่แข็ง
  • อุตสาหกรรมน้ำตาล
  • ผลิตภัณฑ์แป้งต่างๆ
  • ผัก ผลไม้ ปอกเปลือก ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้ดอง และแช่ถั่วงอก หน่อไม้
  • น้ำผลไม้
  • ฆ่าเชื้อในการผลิตไวน์

สารฟอกขาวอาจจะมีการตกค้างในอาหาร ซึ่งถ้ามีการตกค้างในปริมาณไม่มาก ร่างกายจะมีเอนไซม์ที่สามารถเปลี่ยนซัลไฟต์เป็นสารซัลเฟตที่ไม่มีพิษต่อร่างกาย และขับออกทางปัสสาวะ
กลุ่มคนที่ได้รับสารกลุ่มนี้มากเกินไปจะมีอาการ หายใจติดขัด, เจ็บหน้าอก, คลื่นไส้, อาเจียน, เวียนศรีษะ, ความดันต่ำ, ลมพิษ ในผู้ที่เป็นโรคหอบหืด อาจจะเกิดอาการช็อกหมดสติ จนถึงอาจะสียชีวิตได้
Home | Products | Articles | Webboard | Contact